רשות העתיקות - חזון וייעוד

רשות העתיקות תהא המוסד המקצועי המוביל בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל, האחראי על עתיקות הארץ ועל אתרי העתיקות; על חשיפתם, שמירתם, שימורם, חקירתם ופרסומם; על ניהול אוצרות העתיקות במדינת ישראל.

רשות העתיקות תשמור, תשמר ותחקור את המורשת הארכיאולוגית של הארץ ברמה המדעית הגבוהה ביותר, תוך איזון ראוי בין צורכי הפיתוח של הארץ לבין השמירה על עתיקותיה.

רשות העתיקות תפעל לקרב את הציבור לשרידי העבר ולחקירתם.

רשות העתיקות תטפח את עובדיה, את יכולותיהם ומחויבותם לרשות ולמטרותיה.
חמשושים ארכיאולוגיים באנ
חמשושים ארכיאולוגיים באנ"א חיפהדרושים ברשות העתיקות=
דרושים ברשות בעתיקות